01

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ musicallypo.com

02

ขั้นตอนที่ 2: กดรับไลค์ฟรี

03

ขั้นตอนที่ 3: เขียนชื่อผู้ใช้ของคุณ

04

ขั้นตอนที่ 4: ทำตามข้อเสนอที่ให้ไว้

05

ขั้นตอนที่ 5: เพลิดเพลินยอดไลค์ฟรีของคุณ!